Associació de dramaturgues i dramaturgs de les Illes Balears

L’ADIB

L’Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears va ser creada el 2017 per la necessitat de construir un teixit que emparàs la defensa dels drets comuns en l’àmbit cultural, la promoció de les dramatúrgies de les associades i associats i per donar visibilitat a la nostra professió, en general.

Un altre objectiu és fomentar la creació dramatúrgica i impulsar la formació continuada dels membres de l’associació a través de tallers de creació, simposis, trobades, mostres de treball, etc.

Durant aquests anys, l’ADIB ha fet un esforç enorme per dignificar la figura de l’autora i l’autor, erigir-se com a interlocutora vàlida davant les institucions i impulsar programes de formació i visibilització de l’autoria.

Actualment compta amb 42 membres.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan que regeix i decideix les accions i posicions de l’Associació, amb el consens de les associades i associats.

Actualment està formada per: 

  • Presidenta: Aina de Cos
  • Vicepresident: Sergio Baos
  • Secretari: Rafel Gallego
  • Tresorera: Lluki Portas
  • Vocal: Héctor Seoane

AUTORES/AUTORS

En aquesta secció trobaràs les autores i els autors que formen part de l’Associació, les seves obres i dades de contacte.